Böbrek ta?? nedenleri nelerdir?

Location: San Jose, CA
Date: 2019-03-27

Böbrek ta?? ürolojinin en yayg?n hastal?klar?ndan biridir. Tüm ya? guruplar? dikkate al?nd???nda yakla??k oarn?nda görülür yani yakla??k 7 ki?iden.

Contact Info: https://drabdullaharmagan.com/tas-hastaliklari/bobrek-tasi/